Jesteś tutaj

Eksperci Departamentu Prawa Zamówień Publicznych prelegentami na konferencji zorganizowanej przez Izbę Gospodarczą Komunikacji Miejskiej

W dniach 14-15 czerwca 2018 roku w Nowym Sączu Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej zorganizowała konferencję w ramach obchodów 70-lecia Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Nowym Sączu.

Ramowy program Konferencji został podzielony na trzy bloki tematyczne:

Blok I -  PRAWO a RZECZYWISTOŚĆ  –  ostatnie pięć lat i proponowane zmiany

Blok II - ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Blok III - ELEKTROMOBILNOŚC – analiza kosztów i korzyści

W roli prelegentów wystąpili przedstawiciele naszej kancelarii, tj.: Andrzej Godoń Dyrektor Departamentu Prawa Zamówień Publicznych oraz radca prawny Wojciech Piórkowski, którzy zaprezentowali następujące zagadnienia:

  1. Odpowiedzialność zamawiającego sektorowego z tytułu udzielania zamówień publicznych,
  2. Regulacje zamówień sektorowych wyłączonych z ustawy Pzp
  3. Elektronizacja zamówień
  4. Nowelizacja ustawy Pzp – ocena praktyczna wprowadzonych zmian

Uczestnikami konferencji byli członkowie Izby, którymi są głównie przewoźnicy i organizatorzy przewozów pasażerskich w miastach, niezależnie od formy organizacyjnej (zakłady budżetowe, spółki z o.o., spółki akcyjne). Do Izby należą także producenci taboru, zakłady naprawcze, placówki naukowo-badawcze oraz inne przedsiębiorstwa świadczące usługi na rzecz komunikacji miejskiej.