Jesteś tutaj

Krajowa Izba Odwoławcza potwierdziła prawidłowość decyzji Zamawiającego

Wyrokiem z dnia 12 marca 2018 roku Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie Wykonawcy, tym samym potwierdzając prawidłowość decyzji Zamawiającego tj. Prokuratury Krajowej o unieważnieniu postępowania pn.: „Dostawa produktów, zaprojektowanie i wdrożenie podsystemów technicznych tworzących Centralne Usługi Infrastrukturalne w ramach projektu „Rozwój Systemu Digitalizacji Akt Postępowań Przygotowawczych (iSDA)” (znak sprawy: PK XF 261.3.2018).

Zamawiającego w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą z sukcesem reprezentował radca prawny Wojciech Piórkowski z Departamentu Prawa Zamówień Publicznych.